Хотел Перуника

Хотел Перуника

Хотел Перуника

Хотел Перуника

Условия за настаняване

Условия за настаняване

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация за хотел „ Перуника ” бихте могли да направите по един от следните начини:

  • Пишете ни на e-mail: info@perunika.com;
  • Пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт;
  • Обадете се на телефон:

+359 52 355 310 / +359 899 760 033 / +359 878 737 522

  • Заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. Заплащането на сумата по резервацията става при настаняване на рецепция

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ 

2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини: пишете ни на e-mail: info@perunika.com; уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

2.2. Хотел „ Перуника” запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът: Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени. Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите: Настаняване всеки ден след 14:00 ч. Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

3.2. При по-късно освобождаване на стаята се заплаща до 16:00 часа 30 лева и до 20:00 часа 60 лева. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Хотелът приема домашни любимци до 5 кг, заплаща се 5 лева на ден.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „Джи Ви Ви“АД (рубрика „Политика за поверителност”).

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

В брой или чрез Дебитна или Кредитна карта на рецепция при настаняване

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

5.1 Хотелиерът поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2.Хотелиерът се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3.Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на хотел „Перуника”, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторантите или спа центъра, както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.10. В стаите на хотел „Перуника” не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство.

5.11. Клиентите, ползващи услугите на хотел „Перуника” следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела.

5.12. Хотелиерът си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта https://www.perunika.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.